Forest
Pravna pitanja

Vibracije šaka-ruka

Uvod

Direktiva br. 2002/44/EZ Evropskog Parlamenta i Vijeća propisuje minimale zahtjeve za zaštitu radnika od opasnosti po njihovo zdravlje i sigurnost koje mogu nastati izlaganjem mehaničkim vibracijama.

Procjena izloženosti vibracijama izračunava se u odnosu na standardiziranu vrijednost dnevne osmosatne izloženosti A(8). Nakon izračunavanja vrijednosti A(8), ona se zatim upoređuje s akcionim vrijednostima izloženosti i graničnim vrijednostima izloženosti. Budući da Direktiva propisuje minimalne uslove, također je nužno provjeriti propisuje li zakonodavstvo svake pojedinačne države članice strožije vrijednosti izloženosti vibracijama.

Ovisno o dnevnoj akcionoj vrijednosti izloženosti (EAV) i dnevnoj graničnoj vrijednosti izloženosti (ELV), poslodavac je obvezan poduzeti odgovarajuće mjere radi kontrole izloženosti vibracijama.

Akciona vrijednost izloženosti (EAV)

Svaki put kada je radnik izložen vrijednosti vibracije A(8) koja premašuje akcionu vrijednost izloženosti od 2,5 m/s², poslodavac je dužan provesti procjenu rizika rada i uvesti kontrolne mjere. Za više detalja pogledajte Direktivu br. 2002/44/EZ i zakonodavstvo države članice.

Granična vrijednost izloženosti (ELV)

Ni u kojem slučaju radnici ne smiju biti izloženi vibracijama vrijednosti iznad granične (5,0 m/s²).

Vodič

A(8) < 2,5 m/s².
Dnevna izloženost vibracijama ispod nivoa akcione vrijednosti. Nema potrebe za daljim mjerama za smanjenje izloženosti.

A(8) = 2,5 – 5,0 m/s²
Dnevna količina vibracija iznad nivoa akcione vrijednosti. Povećan je rizik za razvoj bolesti povezanih s vibracijama kod rukovaoca. Pogledajte preporuke kompanije Husqvarna i Direktivu br. 2002/44/EZ za smjernice za smanjenje opasnosti od izloženosti vibracijama.

A(8) > 5,0 m/s²
Dnevna izloženost vibracijama premašuje graničnu vrijednost izloženosti. Smanjite dnevno radno vrijeme i/ili koristite mašinu s nižom ekvivalentnom vrijednosti vibracija.

Preporučene radnje za smanjenje izloženosti vibracijama

Koristite samo električne alate s niskim stepenom vibracija. Ova preporuka se može smatrati najvažnijom. Podaci o vibraciji često se mogu naći u tehničkim podacima proizvođača.

Skratite vrijeme upotrebe mašine. Budući da je vrijednost A(8) funkcija i vrijednosti vibracije i vremena izloženosti, jedna od mogućnosti je i smanjenje vremena upotrebe.

Servis i održavanje mašine. Slijedite preporuke proizvođača. Posebno je važno održavati opremu za rezanje i rotirajuće dijelove koji se mogu olabaviti uslijed potrošenosti.