Living City 2022 – představení zprávy o trendech v urbanismu

Očekává se, že v budoucnosti budou městské zelené plochy hrát důležitější roli, aby pomohly předcházet povodním, snižovat teplotu a zvýšit biodiverzitu. Toto větší zaměření na udržitelnost klade nové požadavky na profesionály v oblasti péče o zeleň, kteří budou muset získat nové dovednosti a umět používat jiné typy nástrojů. Ve zprávě „Re:thinking urban green spaces – from Nice to Necessary“, která popisuje budoucí trendy, společnost Husqvarna vyzpovídala odborníky, profesionály a občany z šesti evropských trhů s cílem zjistit, jakou roli budou městské zelené plochy hrát v budoucnu a jaký to bude mít dopad na vývoj oboru a technických nástrojů. 

Rethinking Urban Green Spaces

V rámci snahy vytvořit udržitelnější budoucnost lze obecně očekávat větší zaměření na městskou zeleň, kdy největší pozornost bude věnována péči o stromy a biodiverzitě. Klíčovou roli mají také technologie, které mohou urychlit cestu k elektrifikaci a rozvíjet autonomní řešení potřebná k vyřešení častých problémů s hledáním a udržením kvalifikovaných pracovníků.

Zpráva uvádí 7 klíčových bodů k budoucnosti udržitelného hospodaření s městskými zelenými plochami, očekávaný časový plán pro budoucí trendy a také hnací síly těchto trendů.

To nejzajímavější z konference Living City 23. dubna 2021

Přihlásili jsme se. Poslouchali jsme. Hodně jsme se dozvěděli. Další konference Living City je za námi a my bychom chtěli poděkovat profesionálům, expertům a nadšencům, kteří se sešli online a podělili se o své znalosti a názory. Zaostřeno bylo na vzrušující a revoluční novinky, které přinášejí velké změny do správy péče o trávníky ve sportech a golfu. Níže uvádíme to nejzajímavější z další fascinující a úspěšné akce Living City.

Jak může sběr dat ovlivnit kvalitu trávníku?

GreenSight je americká společnost, která se specializuje na shromažďování dat souvisejících s kvalitou trávníku na golfových a sportovních hřištích. Stephen Ohlson, viceprezident produktového vývoje ve společnosti Green Sight, uvedl několik zajímavých příkladů, jak mohou služby společnosti přispět ke zvýšení kvality, snížení nákladů a lepší udržitelnosti.

Výzkum RoboGolf: dopad na kvalitu trávníku v důsledku použití sekačky Husqvarna Automower®

Karin Juul Hesselsøe z výzkumného centra NIBIO v Norsku nám pověděla o výzkumném projektu, který vede a který souvisí s dopadem sekačky Husqvarna Automower na kvalitu trávníku na golfovém hřišti. Karinina prezentace se věnovala rozsahu projektu a přípravě a také počátečním náhledům na zjištění projektu.

Nová inovativní partnerství při údržbě sportovních hřišť

Společnost GML Sport AB se zaměřuje na údržbu travnatých sportovních povrchů. Kristoffer Palmlund z této švédské společnosti se k nám připojil a pohovořil o tom, jakým výzvám jeho odvětví čelí a jak se služby robotického sečení od společnosti Husqvarna podílejí na odstranění těchto výzev, jaký jsou nový obchodní model a netradiční partnerství.

Další informace o řadě CEORA

Rovněž jsme odhalili vzrušující podrobnosti o řadě CEORA, robotickém sečení trávníku nové generace od společnosti Husqvarna.

Panelová diskuze, které se zúčastnili Stephen Ohlson, Karin Juul Hesseløe a Kristoffer Palmlund

Po individuálních prezentacích se naši tři hosté zúčastnili panelové diskuze na téma odvětví správy travnatých povrchů ve sportu a golfu a odpověděli na některé otázky účastníků.

Living City 2020

Návrhy zahrnující přírodu a udržitelné stavebnictví v městských oblastech

Jak je možné vytvořit a navrhovat skutečně udržitelná, zelená města budoucnosti? Winy Maas, architekt, urbanista a krajinářský architekt holandské společnosti MVRDV, sdílí některé své práce a vize budoucího vývoje společných městských prostorů.

HUGSI 2.0 – vyčíslení úrovně zeleně ve světových městech

Kolik zeleně je ve světových městech? Odpověď na tuto zásadní otázku je možné získat pomocí nástroje HUGSI – Husqvarna Urban Green Space Index čili indexu městské zeleně Husqvarna, který shromažďuje informace a analyzuje data ze 155 měst v 60 různých zemích. Erik Swan, který zastává pozici stratéga pro digitální ekosystémy, nám představí data a upozorní na řadu výhod, které mohou tyto informace přinést pracovníkům obsluhy, majitelům firem i celým městům.

Sběr dat a udržitelná péče o zeleň

Od roku 2008 organizace AGZA – American Green Zone Alliance – neúnavně pracuje na zlepšení údržby zeleně v Americe. Zakladatel a výkonný ředitel Dan Mabe nás pozval do světa organizace AGZA a vysvětlil, jak se snaží prostřednictvím vzdělávacích a certifikačních programů podporovat správce zeleně a veřejných ploch při vytváření tišších a udržitelnějších oblastí s nízkým negativním dopadem.

Uhlíková stopa ve správě zelených prostorů

Aby se podařilo zvládnout přechod od fosilních paliv k udržitelným alternativám, musí se organizace nebo městské správy o změnu skutečně zasadit. Proto je nutná komplexní strategie s konkrétními milníky, kterou může zavést každá organizace nebo administrativa. Jonas Willaredt, vedoucí oddělení ekologie a udržitelnosti ve společnosti Husqvarna, nás provádí některými zásadními inovacemi a službami, které společnost Husqvarna nabízí na trhu a které snižují uhlíkovou stopu a zlepšují celkové životní prostředí ve městech.

Husqvarna CEORA

Společnost Husqvarna pokračuje ve své snaze zlepšovat správu zelených prostorů pomocí přelomových inovací. Olle Markusson, ředitel pro vývoj robotických výrobků, představuje nejnovější inovace výrobků, které mají zjednodušit oblast udržování zeleně.

Udržitelná péče o trávník jako služba

Nová doba a nové nároky si žádají nové obchodní modely. Eric Tinga, globální ředitel oddělení marketingu a zákaznických zkušeností ve společnosti Husqvarna Group, představuje koncept Péče o trávník jako službu, působivě zkracující cyklus cirkulární ekonomiky, která má zvýšit efektivitu péče o trávník. Díky využití automatizace a robotických řešení od společnosti Husqvarna je možné optimalizovat pracovní zdroje. Uhlíkovou stopu při provozu našich výrobků je možné minimalizovat díky výraznému snížení hluku a emisí. Navíc je provoz bezpečný pro všechny zúčastněné.

Kam budeme směřovat dále?

Existuje řada způsobů, jak rozvíjet služby v oblasti údržby zeleně. Konference Husqvarna Living City se dotkla jen několika možných směrů rozvoje, zcela jistě lze však nalézt více témat ke zvážení a diskuzi. V této panelové diskuzi odpovídali přednášející na dotazy a rozvíjeli své myšlenky a názory na budoucnost krajinářství.