Kædesave27-12-2022

Daglig vedligeholdelse af kædesave

Din betjeningsvejledning indeholder generelle vedligeholdelsesinstruktioner og anviser savens væsentlige dele. Disse tip kan minimere problemer og hjælpe med at opnå en effektiv og sikker drift af saven.
Et effektivt vedligeholdelsesprogram bør også omfatte planlagte servicebesøg og en supportaftale med dit lokale autoriserede servicecenter.

Bemærk, at alle de vedligeholdelsesdele, der er beskrevet i dette afsnit, illustreres af diagrammer, der findes i vores instruktionsbøger til produktet:

 1. Rengør maskinen udvendigt.
 2. Kontroller, at gasreguleringens indgående dele fungerer sikkerhedsmæssigt korrekt. (Gasreguleringslås og gasregulering.)
 3. Rens kædebremsen, og kontroller dens funktion ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Kontroller, at kædefangeren ikke er defekt, og udskift om nødvendigt med en kædefanger i aluminium (fås som reservedel).
 4. Sværdet skal vendes dagligt for at få en mere jævn slitage. Kontroller, at smørehullet i sværdet ikke er tilstoppet. Rens kædesporet. Har sværdet en næsetrisse, skal denne smøres.
 5. Kontroller, at sværd og kæde får tilstrækkelig med olie.
 6. Kontroller savkæden for synlige revner i nitter og led, hvis savkæden er sløv, eller nitter og led er unormalt slidte. Udskift om nødvendigt.
 7. Fil kæden, og kontroller dens stramning og tilstand. Kontroller, at kædedrivhjulet ikke er unormalt slidt, udskift i nødvendige tilfælde.
 8. Rengør luftindtaget i startaggregatet. Rens luftfilteret.
 9. Kontroller, at møtrikkerne og skruerne er spændt.
 10. Kontroller, at stopkontakten fungerer.
 11. Kontroller, at hverken motor, tank eller brændstofrør lækker brændstof.
 12. Kontroller kølesystemet dagligt.

Vigtigt! Før du betjener kædesaven, skal du kontrollere, at du har læst instruktionsbogen og sikkerhedsvejledningen til kædesaven grundigt. Denne instruktionsbog omfatter sikkerhedsadvarsler, maskinens sikkerhedsfunktioner og deres funktioner, sikre startteknikker samt krav til inspektion og vedligeholdelse, der kan hjælpe med at forlænge maskinens levetid.

Se også:

Ugentlig vedligeholdelse af kædesave

Månedlig vedligeholdelse af kædesave

Periodisk vedligeholdelse af kædesave

Var denne artikel til hjælp?