Testimonials

Batterikraft er forretningsmæssigt sund fornuft hos Nurture Landscapes

For Nurture Landscapes, en af de største, fuldt integrerede anlægsgartnervirksomheder i Storbritannien, er overgangen til en flåde af batteridrevne maskiner forretningsmæssigt sund fornuft.

Ved at bruge produkter uden direkte emissioner, og som ikke drives af fossile brændstoffer, har de reduceret brændstofomkostningerne og reduceret CO2-emissionerne i driftsfasen med næsten 90%. Nye kunder henvender sig til Nurture som en del af deres bestræbelser på at opfylde bæredygtighedskravene. Operatørerne sætter desuden stor pris på det forbedrede arbejdsmiljø. Alle vinder – og det er en god forretning.

En naturlig udvikling

Nurture Landscapes er førende inden for professionel landskabspleje og har ansvaret for mange højtprofilerede parker, offentlige rum, faciliteter og institutioner i hele Storbritannien. For at forblive på forkant med udviklingen er de gået fra benzin til batteri. Ifølge deres beregninger for hele virksomheden reducerer deres flåde af batteridrevne Husqvarna-maskiner brændstofomkostninger og CO2-emissioner med næsten 90% sammenlignet med deres benzindrevne maskiner.* Det er godt for både bundlinjen og den verden, vi er fælles om.

 Husqvarna-batteriprodukter – gode for forretningen og bæredygtigheden
 ◦ Reducerer CO2-emissioner med op til 90%**
 ◦ Reducerer brændstofomkostninger med op til 90%**

Lad os se nærmere på det arbejde, Nurture Landscapes udfører hos Harwell Science and Innovation Campus lige syd for Oxford i England, og den "bæredygtige rejse", som de er på sammen.

Kraften til at forandre

"Den største udfordring, som jeg tror, branchen står over for, er en kulturel ændring – en, der går fra en brændstofdrevet motor til en batteridrevet maskine," forklarer Dave Taylor, Regional Manager hos Nurture. "I starten var det svært at opnå anerkendelse af batteriet: "Det fungerer ikke, det har hverken rækkevidden eller kraften." Efter at have overvejet alle mulighederne valgte vi den professionelle serie af batteridrevne maskiner i Husqvarna 500-serien, som var langt den mest hensigtsmæssige vej for os at følge."

"Dette sæt er i stand til at klare opgaven," siger Dave Taylor. "Disse maskiner holder trit med totaktsudstyret og virker bedre på mange områder. Sparer os penge og tid og hjælper os samtidig med at reducere håndvibrationer. Nu kan vi arbejde omkring bygninger og på steder, hvor vi tidligere ikke har måttet komme på grund af støj og røg, især i sommermånederne."

"Som vi ser det, er vores robotstyrede og batteridrevne flåde ikke kun omkostningsbesparende, men forbedrer samtidig standarden...de kommer til at kunne fortælle en bedre historie."

Dave Taylor, Regional Manager hos Nurture Landscapes

520iHE3 battery pole hedge trimmer, LB 548iV battery lawn mower

Indførelse af en ny standard

For Nurture Landscapes betyder det at være på forkant også en udvidelse af deres robotflåde. "Som vi ser det, er vores batteriflåde og planer om at øge vores robotstyrede områder ikke kun omkostningsbesparende, men forbedrer samtidig standarden," siger Dave Taylor. "En maskine, der i løbet af sin levetid koster mindre end den tilsvarende benzin- eller dieseldrevne maskine. Som vil være i stand til at køre mere effektivt og give et bedre slutprodukt. Den vil kunne fortælle en bedre historie og er CO2-neutral. Og ikke kun det – en person, der tidligere sad bag en maskine, kan nu omplaceres til at udføre mere inspirerende havearbejde."

"En stor del af vores beslutning om at samarbejde med Nurture var deres evne til at udføre arbejdet i en meget høj standard uden at være afhængige af fossile brændstoffer – hvilket understøtter vores forpligtelse til at nå vores eget mål om nettonul."

Duncan Rogers, Asset and Estate Management Director hos Harwell Campus

Et partnerskab på arbejdspladsen

Nurtures kunder er meget interesserede i Nurtures overgang fra benzin- til batterikraft, da de ligeledes stræber efter en klimaneutral drift. Som Duncan Rogers, Asset and Estate Management Director hos Harwell, siger: "En stor del af vores beslutning om at samarbejde med Nurse var deres evne til at udføre arbejdet i en meget høj standard uden at være afhængige af fossile brændstoffer – hvilket understøtter vores forpligtelse til at nå vores eget mål om nettonul. Vi er meget tilfredse med både Nurture og Husqvarna i forhold til implementering. Fra starten blev der brugt nyt udstyr, og vi kunne med det samme se, hvor godt det præsterer. Standarden inden for landskabspleje er forbedret meget målbart – og det var noget, vi gerne ville se allerede fra den første dag."

Forbedring af de grønne områder

"Hos Nurture Landscapes udfører vi omfattende landskabspleje rundt om i landet," forklarer Dave Taylor. "Hvis vi på nogen måde samtidig kan forbedre det til gavn for mennesker, f.eks. i Londons parker, hvor folk nyder at sidde, holde en picnic eller lege, et miljø, hvor vi stadig kan bevare og forbedre pladsen – ja, så gør Husqvarna det muligt for os at gøre netop det. Det er helt fantastisk."

*CO2-sammenligningen mellem benzinprodukter og batteriprodukter er baseret på teoretiske produktspecifikationer. Resultatet kan bruges til at visualisere den teoretiske forskel i CO2-emissioner mellem et benzinprodukt og et batteriprodukt. Beregningen er kun baseret på anvendelse af produktet og omfatter ikke produktion, transport osv.

**Sammenlignet med Nurtures benzindrevne maskiner

Forhandlersøger

Find din nærmeste forhandler

GÅ TIL FORHANDLERSØGER