Chainsaw logger - Australia
  1. Historie
  2. Anbefalede produkter
Historier og inspiration

På toppen af sin karriere – Kiah Martin om det at være en af de bedste arborister i verden

Kan du huske, da du var barn og klatrede i træer? Nogle mennesker bliver ved med at klatre og bliver træplejere. Og nogle af dem bliver de bedste i verden. En af disse superprofessionelle er Kiah Martin, der har vundet verdensmesterskabet i træpleje, og som bor i Melbourne. Dette er hendes historie.

"Jeg kom første gang i min karriere i kontakt med træer under et vildmarksgenopretningsprojekt i begyndelsen af halvfemserne. Denne interaktion vækkede min interesse for træpleje, og sidst i halvfemserne påbegyndte jeg yderligere erhvervsbaserede undersøgelser på Burnley College i Victoria.”

"Jeg troede, at det simpelthen ikke kunne lade sig gøre at springe fra den ene gren (branche) til den anden. Men det kunne det faktisk!"

"Kurset krævede, at man skulle kravle i træer, og på trods af min oprindelige overbevisning om, at "springe fra gren til gren" ganske simpelt ikke kunne lade sig gøre, lykkedes det mig at "trodse realiteterne" og indse, at det kunne lade sig gøre. Det lykkedes mig at afslutte min "træuddannelse", og jeg plejede træerne i Royal Botanic Gardens (de kongelige botaniske haver) i Melbourne og Romford i lidt mere end ti år."

"Jeg har haft mange andre job før og efter dette, men i sidste ende har mit eget lille virksomhedseventyr, TreeStyle Pty Ltd, holdt mig fuldt beskæftiget."

"Jeg har levet og arbejdet i Melbourne i næsten tyve år og har i denne periode været utrolig heldig at arbejde med nogle af de mest berømte træklatrere og branchefolk her i Victoria, overalt i landet, og over hele verden."

"Jeg arbejder i øjeblikket for alle slags private kunder, udliciterer mine tjenester, arbejder med træplejestuderende på certifikatniveau, og udfører samtidig frivilligt arbejde for de mange og forskelligartede organisationer, jeg har været så heldig at komme i kontakt med i de sidste to årtier."

Hvordan vil du beskrive dit arbejdsmiljø?

"Den fantastiske natur! Mit arbejde er utroligt varieret og spænder lige fra en kombination af arbejde på jorden og i luften, herunder træklatring og anlægs- og udstyrsdrift, til undervisning og vejledning af træplejestuderende, medlemsskab af udvalg, hvor der diskuteres og debatteres omkring fordelene ved træerne og deres værdi og betydning for samfundet."

"Jeg har været utrolig heldig at arbejde sammen med nogle af de mest berømte træklatrere og folk i branchen i hele landet og over hele verden."

Hvad er de største udfordringer i arbejdet med træpleje i Australien?

"Vejret, variationer i førerens dygtighed og erfaring, udfordrende kundeforventninger og undertiden, at der ikke er nok timer med dagslys om dagen."

Hvad er de vigtigste faktorer for, at du kan udføre et godt stykke arbejde?

"Grundig planlægning og klarhed over jobbet fra starten. Efterfulgt af klatrefærdigheder, faglig kompetence og opmærksomhed på detaljerne i trækronerne. Effektiviseringen og effektiviteten af mandskabet på jorden er også vigtigt. Og naturligvis hele teamets grundige og vel gennemtænkte oprydning efter endt arbejde."

Er det en udfordring i forhold til sikkerheden at arbejde med kædesave, mens vi kravler rundt i træerne?

"Det er det helt sikkert. Derfor bærer jeg altid refleksbeklædning med robuste, kædesavsbeskyttende bukser og en slidstærk jakke, der kan anvendes under de fleste vejrforhold. Jeg bruger også solide klatresko i trækronerne, stærke arbejdsstøvler til alt arbejde på jorden, og den obligatoriske hjelm med høreværn, helst med reflekser eller i stærke farver. Sikkerhedsbrillerne passer til forholdene – ravgule, røgfarvede eller polariserede – og jeg arbejder generelt aldrig uden handsker."

Hvordan vil en almindelig dag se ud for Kiah Martin?

"En almindelig dag" med redskaberne kan starte kl. 07:30 på pladsen. Mandskabet møder ind, og vi foretager en gennemgang af jobbet og diskuterer alt, hvad der skal gøres, og eventuelle specielle elementer på arbejdssedlen eller særlige opstillinger, der måtte være nødvendige. Vi giver alle vores accept og går ud til de træer eller positioner, vi er blevet tildelt. Vi arbejder tæt sammen som et team og kommunikerer tydeligt og klart.

"Så vidt muligt begrænses støjniveauet til et minimum, og alle arbejder omhyggeligt og effektivt med det flådeudstyr, der passer bedst til den pågældende opgave. Dagen indebærer normalt omfattende træklatring, så der skal bruges særligt klatreudstyr og forskellige rigningsscenarier, herunder flere save til klatring og på jorden samt store maskiner, og vi skal i sidste ende levere vores biprodukt til genbrug i en anden kundes have i nærheden.

"Frokosten falder ofte sammen med en bioklipleverance efterfulgt af mere af samme slags, indtil vi afslutter opgaven, rydder området grundigt op, kontakter kunden for at sikre fuld tilfredshed, og derefter tager tilbage til vores udgangspunkt. Når det er sagt, er de fleste dage ekstraordinære – fordi mandskabet er fantastiske, og arbejdet altid er udfordrende."

Hvad er dit mest værdifulde arbejdsredskab?

"Det er en terningformet sæk til kasteliner fra Faltheimer, komplet med kasteline og tre rebsække fra Harrison Rocket. Meget tæt på andenpladsen kommer min top-håndterede Husqvarna T540XP kædesav, der kan klare næsten alt skovrydningsarbejde af en vis størrelse."

Hvad betyder Husqvarna-mærket for dig?

"Stærk arv, robust partnerskab og banebrydende teknologi. Men også oprigtigt engagement i moderne udstyr, dedikation til branchen og pålideligt udstyr under alle forhold."

Rundt om i verden konkurrerer træplejere om at bevise deres evner og professionalisme. Kiah Martin er en af de højest rangerede træplejere i verden, og hendes resultater taler for sig selv. Hun er anerkendt og har vundet adskillige priser både i det internationale træklatringsmesterskab (ITCC), træklatringsmesterskabet i Asien og Stillehavsområdet (APTCC) og det australske træklatringsmesterskab (ATCC).