Noise & emission levels
  1. Hvordan påvirker Re-Power miljøet?
Produkter og innovationer

Neutral kan ikke gradbøjes

Re-Power - CO2-neutralt brændstof

Naturen er der, hvor vi allesammen bruger det meste af vores tid. Derfor falder det helt naturligt for os at udvise omsorg både for mennesker og miljø. Det nye Re-Power-alkylatbrændstof fra Husqvarna til 2- og 4-taktsmotorer giver med sit miljøvenlige indhold en renere forbrænding i 2- og 4-taktsmotorer i forhold til almindelig benzin.

Symbol Campaign Climate Neutral - EN with forest background

Hvordan påvirker Re-Power miljøet?

Brændstof til forbrændingsmotorer udleder CO2 under brug. Med Re-Power kommer en del af CO2-udledningen i stedet fra miljøvenlige råmaterialer, hvilket reducerer CO2-belastningen sammenlignet med almindeligt alkylatbrændstof.

Fuel 2T and 4T Re-Power - campaign image

Hvordan løser vi disse problemer?

Ved at minimere vores CO2-udledning reducerer vi omfanget af vores CO2-belastning. Desværre er dette stadigvæk ikke nok. Af hensyn til en reduceret CO2-udledning har vi valgt at differentiere os.

I samarbejde med First Climate Market AG køber vi kompensationer baseret på et CO2-kompensationsprojekt ved en vindmøllepark i Indien. Projektet er certificeret i henhold til den grønne udviklingsmekanisme (CDM) og den gyldne standard.

Windmill

Hvor langt er vi kommet?

Vi er stolte over, at vores Re-Power-brændstof til 2- og 4-taktsmotorer er klimaneutralt. Der er lang vej endnu, men det er et skridt i den rigtige retning.

Husqvarna har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO2 på de områder, vi har indvirkning på. Vores klimaneutrale initiativ handler ikke kun om reducering af CO2-udledninger lokalt og overholdelse af globale standarder. Det er til stede i alt, hvad vi foretager os – et samfund med lav CO2-udledning kræver en holdindsats, hvor alle mand tæller.

Xplorer Solid outdoors forest

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Husqvarna har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO2 på de områder, vi har indvirkning på. I dag efterspørger vores kunder produkter med lav CO2-udledning, der hjælper dem i deres bestræbelser på at blive CO2-neutrale. Medarbejdere foretrækker en arbejdsgiver, der forpligter sig til at beskytte miljøet, og investorer analyserer klimarisiciene i deres investeringsporteføljer. Der er derfor mange gode grunde til, at virksomheder engagerer sig i klimabeskyttelsesinitiativer.

CO2-belastning er defineret som den samlede udledning fra en person, en organisation eller et produkt udtrykt som kuldioxidækvivalent. I de fleste tilfælde kan den samlede CO2-belastning ikke beregnes præcist pga. manglende kendskab til data og det komplekse samspil mellem bidragende processer.

Generelt opstår et brændstofs største CO2-belastning i forbindelse med anvendelsesfasen. Udledningen af CO2 opstår også i forbindelse med udvinding af råmaterialer, produktion og distribution af brændstoffet. Ved at øge det miljøvenlige indhold i brændstoffet kan man opnå en reduktion af fossile emissioner i anvendelsesfasen.

En CO2-kvote er en økonomisk måleenhed, der gør det muligt for organisationer og enkeltpersoner at understøtte overgangen til en fremtid med reduceret CO2-udledning. Hver gang et projekt bekræfter en reduktion, undgåelse eller destruktion af ét ton kuldioxid, genereres der en CO2-kvote. Når emissionerne er blevet reduceret til et minimum, kan en virksomhed ved at købe CO2-kvoter udbrede sin klimaindsats ud over eget indflydelsesområde.

CO2-kompensation betyder, at man kompenserer for udledningen af et ton kuldioxid (CO2) i atmosfæren ved at forhindre udledningen af et ton kuldioxid i atmosfæren et andet sted (f.eks. ved at investere i vedvarende energi), eller ved at fjerne et ton CO2, der allerede er udledt i atmosfæren (f.eks. ved at støtte plantning af træer).

CO2-kompensationer måles i tons kuldioxidækvivalent (CO2e). Ét ton CO2-kompensation repræsenterer en reduktion med ét ton kuldioxid eller en tilsvarende mængde af andre drivhusgasser.

Kyoto-protokollen har sanktioneret kompensationer som en måde, hvorpå regeringer og private virksomheder kan optjene CO2-kvoter, der kan handles på et marked. Kyoto-protokollen etablerede den grønne udviklingsmekanisme (CDM), som godkender og måler projekter, hvis formål er at reducere udledningen af CO2 for at sikre, at de producerer reelle fordele, og at de vitterligt er ”supplerende” aktiviteter, der ellers ikke ville være blevet iværksat.

Den gyldne standard, eller den gyldne standard for globale målsætninger, er en standard og et kvalitetsmærke med logo for ikke-statslige projekter, hvis formål at reducere emissioner i henhold til den grønne udviklingsmekanisme (CDM). Den publiceres og administreres af Gold Standard Foundation, som er en nonprofitorganisation med hovedsæde i Genève i Schweiz.

Standarder er blevet etableret for at give køberne sikkerhed for, at de emissionsreduktioner, der genereres af et specifikt projekt, rent faktisk er reelle, at de er målbare og relateret til supplerende aktiviteter. Troværdige standarder sikrer uafhængige og godkendte vurderinger af høj kvalitet af de emissionsreduktioner, der produceres af et projekt.

Re-Power-alkylatbrændstof fra Husqvarna til 2- og 4-taktsmotorer.

Man anvender det anslåede energiforbrug (målt effekt) i et specifikt produkts levetid. Dette energiforbrug ganges med den specifikke CO2-udledningskoefficient for det pågældende land. Mht. Re-Power ganges brændstof pr. liter med emissionsfaktoren for benzin. Summen er lig med CO2-udledning for en liter benzin.

Brændstoffets anvendelsesfase er inkluderet. CO2-belastningen fra produktionen eller distributionen er ikke inkluderet.

First Climate Markets AG er en førende leverandør af vedvarende energi, CO2-kompensationer og løsninger til forvaltning af vandressourcer. Virksomheden støtter private og offentlige organisationer i Europa, Asien og Stillehavsområdet og Sydamerika med opfyldelsen af deres mål for klima og bæredygtig udvikling ved at udvikle og levere grønne energiløsninger samt beregne, reducere og kompensere for CO2-udledning og udvikle strategier for forvaltning af vandressourcer.

Bæredygtighed

Læs mere om vores forpligtelse til bæredygtighed

Læs mere