Google Home, Automower 435X AWD
Sådan gør du og vejledninger

Sådan styrer du din Automower® med Google Assistant

Der er mange måder at tale med din Automower®-robotplæneklipper på med Google Assistant. Nedenfor finder du nogle eksempler på stemmekommandoer, der kan hjælpe dig med at styre de plæneklippere, der er en del af dine Google Home-enheder.

Første trin

For at styre din Automower®-robotplæneklipper med Google Assistant skal du først tilføje den som en enhed til din Google Home-app. Du kan finde oplysninger om, hvordan du gør dette, under Tilføj en Automower®-robotplæneklipper til Google Home.

Du kan finde oplysninger om de sprog, du kan bruge til at styre din plæneklipper med Google Home, under Sprog, der understøttes af Google Assistant

Aktivér Google Assistant

Google Assistant er klar til at hjælpe, når og hvor du har brug for det. Sig Hey Google eller OK Google, og følg op med en af nedenstående kommandoer for at styre din plæneklipper.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer Google Assistant, under Brug Hey Google-talesøgninger og -handlinger

Hvad du skal kalde din plæneklipper

Når du giver kommandoer til din plæneklipper, kan du f.eks. bruge følgende navne:

 • Automower® eller plæneklipper (hvis du kun har én plæneklipper i Google Home)
 • plæneklipperens navn, f.eks. Hawaii, som i eksemplerne nedenfor. Plæneklipperens navn er angivet i Automower® Connect-appen under Mine plæneklippere > Oplysninger om plæneklipperen. Vi anbefaler, at du vælger et navn til plæneklipperen, som er nemt at udtale. Så er det nemmere for Google Assistant at opfange kommandoen uden misforståelser.
 • alle Automowers® eller alle plæneklippere (hvis du har flere plæneklippere føjet til din Google Home).

Kommandoer

Start/Genoptag

Starter plæneklipperen i henhold til tidsplanen, f.eks. hvis plæneklipperen aktuelt er sat på pause eller er parkeret. Kommandoen starter kun plæneklipperen med det samme, hvis plæneklipperen er planlagt til at køre. Hvis plæneklipperen er parkeret i ladestationen, starter den, når batteriet er tilstrækkeligt opladet.

Når du bruger kommandoen, bliver du bedt om at angive pinkoden til Google. Hvis du vil angive en pinkode til Google, skal du åbne Automower® Connect-appen, trykke på menuikonet og vælge Konto > Pinkode til Google og indtaste en firecifret kode.

Eksempel:

 • Start Automower®
 • Start Hawaii
 • Start alle mine plæneklippere
 • Genoptag plæneklipper

Hvis nogen har trykket på STOP-knappen på plæneklipperen, kan Google Assistant ikke genstarte plæneklipperen. I stedet skal du indtaste pinkoden på plæneklipperens tastatur og lukke lugen for at genstarte den.

Start i X antal timer/minutter

Tilsidesætter den aktuelle tidsplan og starter plæneklipperen med det samme i den angivne periode. Hvis plæneklipperen er parkeret i ladestationen, starter den, når batteriet er tilstrækkeligt opladet.

Når du bruger kommandoen, bliver du bedt om at angive pinkoden til Google. Hvis du vil angive en pinkode til Google, skal du åbne Automower® Connect-appen, trykke på menuikonet og vælge Konto > Pinkode til Google og indtaste en firecifret kode.

Eksempel:

 • Start plæneklipperen i 45 minutter
 • Start alle plæneklippere i 2 timer

Hvis nogen har trykket på STOP-knappen på plæneklipperen, kan Google Assistant ikke genstarte plæneklipperen. I stedet skal du indtaste pinkoden på plæneklipperens tastatur og lukke lugen for at genstarte den.

Parkér

Får plæneklipperen til at køre tilbage til ladestationen og blive der under denne klipning.

Når den næste planlagte klipning starter (f.eks. den følgende dag), er kommandoen parkér ikke længere gyldig, og plæneklipperen begynder at slå græs igen i henhold til tidsplanen.

Eksempel:

 • Parkér Automower®
 • Sæt Hawaii i dock
 • Send plæneklipperen hjem
 • Parkér alle mine plæneklippere

Pause

Sætter plæneklipperen på pause, hvor den befinder sig, indtil du giver den en ny kommando. Når du bruger en pausekommando, kan du nemt genstarte plæneklipperen med Google Assistant eller Automower® Connect-appen.

Hvis du vil sætte plæneklipperen på pause i mere end 25 minutter, anbefaler vi, at du parkerer plæneklipperen i stedet.

Eksempel:

 • Sæt Hawaii på pause
 • Stop plæneklipperen
 • Stop Automower®

Status

Giver dig en kort opdatering om, hvad plæneklipperen gør lige nu.

Eksempel:

 • Hvad laver Hawaii?
 • Kører Automower®?
 • Hvad er Hawaiis batteriniveau?
 • Hvad laver mine plæneklippere?

Andre kommandoer

Du kan naturligvis sige standardsætninger til Google Assistant, f.eks. "Gentag".

Hvad du kan bede Google Assistant om