Lõikekorpused

(22)

Ette kinnitatavad lisaseadmed

(23)