Producten & vernieuwingen

Neutraal is voor ons natuurlijk

Re-Power - CO2-neutrale brandstof

De natuur is waar wij en u het grootste deel van onze tijd doorbrengen en daarom is voor ons de zorg voor mens en milieu vanzelfsprekend. Husqvarna Re-Power, de nieuwe twee- en viertakt-alkylaatbrandstof met een percentage hernieuwbare grondstoffen, zorgt voor schonere verbranding in twee- en viertaktmotoren dan normale benzine.

Symbol Campaign Climate Neutral - EN with forest background

Wat is de invloed van Re-Power op het milieu?

De brandstoffen voor brandstofmotoren veroorzaken CO2-emissies tijdens het gebruik. Met Re-Power is een deel van de CO2-uitstoot daarentegen afkomstig van hernieuwbare grondstoffen, waardoor de koolstofvoetafdruk kleiner is dan bij een gewone alkylaatbrandstof.

Fuel 2T and 4T Re-Power - campaign image

Hoe pakken we deze problemen aan?

Door onze emissies tot een minimum te beperken, verminderen we onze CO2-impact. Dit is echter nog steeds niet voldoende. Omwille van een koolstofneutrale voetafdruk hebben wij ervoor gekozen ons te onderscheiden.

In samenwerking met First Climate Market AG kopen wij credits op basis van een koolstofcompensatieproject in een windmolenpark in India. Het project is gecertificeerd volgens het Clean Development Mechanism en de Gold Standard.

Windmill

Wat hebben we bereikt?

Wij zijn er trots op dat onze twee- en viertaktbrandstof Re-Power klimaatneutraal is. Er is nog veel meer te doen, maar het is een stap vooruit in de goede richting.

Husqvarna streeft ernaar de koolstofvoetafdruk te verminderen op gebieden waar we invloed hebben. Ons initiatief voor klimaatneutraliteit gaat verder dan de reductie van de CO2-uitstoot en het naleven van wereldwijde normen. Het komt terug in alles wat we doen - een koolstofarme samenleving vereist een teamprestatie in elke schakel van de keten.

Xplorer Solid outdoors forest

FAQ

Husqvarna streeft ernaar de koolstofvoetafdruk te verminderen op gebieden waar we invloed hebben. Hedendaagse klanten willen producten met een koolstofvoetafdruk die aansluiten op hun inspanningen om koolstofneutraal te worden. Werknemers geven de voorkeur aan werkgevers die zich inzetten voor milieubescherming en investeerders analyseren klimaatrisico's in hun beleggingsportefeuilles. Er zijn dus meerdere goede redenen voor bedrijven om deel te nemen aan klimaatbeschermingsinitiatieven en hun engagement te tonen.

Een koolstofvoetafdruk wordt gedefinieerd als de totale uitstoot veroorzaakt door een persoon, een organisatie of een product, uitgedrukt in koolstofdioxide-equivalenten. In de meeste gevallen kan de totale koolstofvoetafdruk niet exact worden berekend, gezien de ontoereikende kennis van gegevens en de complexe interacties tussen de processen die hieraan bijdragen.

In het algemeen heeft de grootste voetafdruk van een brandstof betrekking op de gebruiksfase. Koolstofemissies ontstaan ook tijdens de winning van de grondstoffen, en de productie en distributie van de brandstof. Door het aandeel hernieuwbare grondstoffen van de brandstof te verhogen, daalt de uitstoot van fossiele brandstoffen tijdens het gebruik ervan.

Een carbon credit is een financiële meeteenheid waarmee organisaties en individuen de overgang naar een koolstofarme toekomst kunnen steunen. Wanneer een project een vermindering van één metrische ton koolstofdioxide realiseert, de uitstoot hiervan vermijdt of deze vernietigt, wordt één carbon credit gecreëerd. Nadat de uitstoot tot een minimum is beperkt, is de aankoop van carbon credits voor een bedrijf een andere manier om klimaatactie te ondernemen die verder reikt dan het eigen invloedsgebied.

Eén koolstofcompensatie houdt in dat de uitstoot van één ton koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer wordt gecompenseerd door te voorkomen dat één ton koolstofdioxide elders in de atmosfeer terechtkomt (bijvoorbeeld door te investeren in duurzame energie) of door één ton CO2 in de atmosfeer te verwijderen (bijvoorbeeld door de aanplant van bomen te steunen).

CO2-compensaties worden gemeten in koolstofdioxide-equivalent per ton (CO2e). Eén ton CO2-compensatie staat voor de reductie van één ton koolstofdioxide of het equivalent hiervan in andere broeikasgassen.

Het Kyoto-protocol heeft compensaties goedgekeurd als een manier voor regeringen en bedrijven om CO2-credits te verwerven die op een markt kunnen worden verhandeld. In het Kyoto-protocol is het CDM (Clean Development Mechanism) vastgelegd, dat emissiereductieprojecten valideert en meet om te garanderen dat deze authentieke voordelen opleveren en daadwerkelijk ‘extra’ activiteiten zijn die anders niet zouden zijn ondernomen.

De Gold Standard, of Gold Standard for the Global Goals, is een standaard en keurmerk voor niet-gouvernementele emissiereductieprojecten in het Clean Development Mechanism (CDM). Deze wordt gepubliceerd en beheerd door de Gold Standard Foundation, een stichting zonder winstoogmerk gevestigd in Genève, Zwitserland.

Er zijn normen opgesteld om kopers de zekerheid te bieden dat de emissiereducties die door een bepaald project worden gegenereerd, daadwerkelijk reëel, kwantificeerbaar en additioneel zijn. Betrouwbare normen bieden hoogwaardige, onafhankelijk geverifieerde beoordelingen van de emissiereducties die door een project worden gegenereerd.

Husqvarna Re-Power, onze twee- en viertakt-alkylaatbrandstof.

Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het geschatte energieverbruik (gemeten vermogen) tijdens de levensduur van een specifiek product. Dit energieverbruik wordt vermenigvuldigd met de specifieke CO2-emissiecoëfficiënt die voor het land van gebruik geldt. Voor Re-Power wordt de brandstof per liter vermenigvuldigd met de emissiefactor voor benzine. Het totaal is de CO2-uitstoot van één liter benzine.

Hieronder valt de gebruiksfase van de brandstof. De koolstofvoetafdruk voor de productie of distributie valt hier niet onder.

First Climate Markets AG is een toonaangevende leverancier van oplossingen op het gebied van duurzame energie, koolstofcompensatie en waterbeheer. Het bedrijf ondersteunt private en publieke organisaties in Europa, Azië-Oceanië en Noord- en Zuid-Amerika bij het bereiken van hun doelstellingen op het gebied van klimaat en duurzame ontwikkeling. Dit doen ze door groene energieoplossingen te ontwikkelen en te leveren, en CO2-uitstoot te berekenen, te verminderen en te compenseren én waterbeheerstrategieën te ontwikkelen.

Duurzaamheid

Lees meer over ons streven naar duurzaamheid

Meer lezen