Garden

Pogodnosti usluge MyPages

Na Husqvarna MyPages dobijate pristup:

  • Svojim registrovanim Husqvarna proizvodima, uključujući detalje o srodnim proizvodima i korisnička uputstva.
  • Detalje o kupovinama i garancijama koje se tiču vaših registrovanih proizvoda.
  • Informacije o servisnom ugovoru (ako je primenljivo). Pristup stranici MyProfile radi ažuriranja ličnih podataka.
  • Administratorsku uslugu za pretplatničke servise (uskoro dostupno).

Stalno dodajemo nove funkcije!

Banner 2021 Product Registration 1080x1080
Registracija proizvoda
Da biste registrovali proizvod i napravili lični Husqvarna nalog, kliknite na dugme ispod. Potrebna vam je priznanica sa datumom kupovine, Husqvarna ID broj (HID) ili broj proizvoda (PNC) i serijski broj. Brojeve ćete naći na proizvodu. Najlakše ćete se registrovati ako skenirate QR kôd sa proizvoda pomoću ikone QR kôda na stranici registracije. Imajte u vidu da registracija proizvoda ne uključuje odeću.
Registruj moj proizvod
Banner Product Registration My Pages 2021 2842x1812
MyPages
Da biste registrovali proizvod i napravili lični Husqvarna nalog, kliknite na dugme ispod. Potrebna vam je priznanica sa datumom kupovine, Husqvarna ID broj (HID) ili broj proizvoda (PNC) i serijski broj. Brojeve ćete naći na proizvodu. Najlakše ćete se registrovati ako skenirate QR kôd sa proizvoda pomoću ikone QR kôda na stranici registracije. Imajte u vidu da registracija proizvoda ne uključuje odeću.
Prijavite se na MyPages