Uputstva i vodiči

Kako instalirati Husqvarna robotsku kosačicu

Posedovanje Husqvarna Automower® se svodi na lakoću upotrebe, koja se oseti odmah, jer je čak i postupak postavljanja usavršen. Evo koliko je lako postaviti Husqvarna robotsku kosačicu.

Započnite razgledanjem travnjaka. Da biste umanjili rizik od zaglavljivanja ili oštećenja mašine, sa trave treba ukloniti svo kamenje, grančice, alatke, igračke i slične prepreke. Takođe, ako je trava duža od deset centimetara, preporučuje je da je, poslednji put, pokosite običnom kosačicom.

1. Postavite stanicu za punjenje

Stavite stanicu za punjenje na ravno tlu u sredini oblasti koja se kosi, sa nešto slobodnog prostora okolo. Stanica ne treba da bude na direktnom sunčevom svetlu, trba da je van dosega prskalica i blizu utičnice.

2. Napunite akumulator

Kad postavite stanicu za punjenje, vreme je da napunite robotsku kosačicu. Stavite kosačicu u stanicu za punjenje i pređite na sledeći korak. Punjenje praznog akumulatora traje 80–100 minuta.

3. Postavite graničnu žicu

Granična žica se stavlja duž ivica travnjaka da bi se definisao prostor za košenje. Samo je pričvrstite za tlo posebnim ekserima priloženim u kompletu, i robotska kosačica će tačno znati gde da se okrene. Stavite „ostrva“ žice oko leja sa cvećem i grmlja, da kosačica ne bi ulazila u njih.

4. Postavite žicu za navođenje

Svrha žice za navođenje je da vodi Husqvarna Automower® do stanice kad bude potrebno. Povežite jedan kraj sa stanicom i postavite žicu pravo preko najdaljeg dela dvorišta, da bi je kosačica lako našla. Drugi kraj je povezan sa graničnom žicom na mestu gde se ukrštaju. I granična i žica za navođenje su povezane sa stanicom za punjenje.

5. Opustite se

Uključite Husqvarna Automower®, izaberite četvorocifreni PIN kôd, podesite visinu košenja i definišete radno vreme. I to je to! Robotska kosačica se puni dok ne bude spremna da radi, a zatim kreće na posao – tren kad ste i zvanično poslednji put vi kosili travnjak.