Garden

Výhody služby MyPages

V službe Husqvarna MyPages získate prístup k nasledujúcim položkám:

  • Vaše zaregistrované produkty Husqvarna vrátane podrobností a návodov na obsluhu.
  • Informácie o nákupe a záruke registrovaných produktov.
  • Informácie o servisnej zmluve (ak je k dispozícii). Prístup k profilu MyProfile, kde môžete upraviť svoje osobné údaje.
  • Správa odberov (k dispozícii čoskoro).

Postupne budeme pridávať ďalšie funkcie.

Banner 2021 Product Registration 1080x1080
Registrácia produktu
Ak chcete zaregistrovať svoj produkt a vytvoriť si osobné konto Husqvarna, použite tlačidlo nižšie. Pripravte si doklad o kúpe s dátumom zakúpenia, identifikačné číslo Husqvarna (HID) alebo produktové číslo (PNC) a sériové číslo. Tieto čísla nájdete na produkte. Najjednoduchší spôsob registrácie predstavuje skenovanie QR kódu (ak sa nachádza na produkte) pomocou ikony QR kódu na stránke registrácie. Upozorňujeme, že oblečenie nie je možné zaregistrovať.
Registrácia produktu
Banner Product Registration My Pages 2021 2842x1812
MyPages
Ak chcete zaregistrovať svoj produkt a vytvoriť si osobné konto Husqvarna, použite tlačidlo nižšie. Pripravte si doklad o kúpe s dátumom zakúpenia, identifikačné číslo Husqvarna (HID) alebo produktové číslo (PNC) a sériové číslo. Tieto čísla nájdete na produkte. Najjednoduchší spôsob registrácie predstavuje skenovanie QR kódu (ak sa nachádza na produkte) pomocou ikony QR kódu na stránke registrácie. Upozorňujeme, že oblečenie nie je možné zaregistrovať.
Prihlásenie do služby MyPages