My sa o všetko postaráme

Bezproblémové fungovanie

Stroje záhradnej a lesnej techniky značky Husqvarna sú navrhnuté tak, aby fungovali bezpečne a spoľahlivo a práca s nimi bola pohodlná, či už ide o kosenie trávy alebo prerezávanie stromov.

So zárukou Husqvarna Care™ si teraz môžete užívať istotu pôvodnej záruky s možnosťou rozšírenia podľa vašich osobitých potrieb. Tu predstavujeme širokú škálu služieb, ktoré zvyšujú spoľahlivosť, predlžujú záruku a prispievajú k celkovému pohodliu.


What products can I lease?

Our range of products available for leasing continues to grow. That includes flexible monthly financing plans that go easy on your pocketbook while ensuring you always have the latest top-notch tools at hand. For details, please consult your local dealer.

PGE Family Smart Lawn Care

Leasing Plus

Venujte sa tomu, na čom záleží. Dnešný život je často hektický a váš čas na starostlivosť o trávnik je obmedzený. Leasing Plus predstavuje je ten najvyšší komfort pre používateľov kosačiek Automower®, ktorí chcú mať úplnú pohodu. Vďaka tejto all-inclusive možnosti profitujete nielen z výkonu svojej kosačky, ale aj z voliteľného finančného riešenia a kompletnej ponuky služieb. Program Lízing Plus je navrhnutý tak, aby vám poskytol viac času venovať sa tomu, čo je pre vás najdôležitejšie.

Automower® 36 mesiacov – od XX/mesiac
Produkt a inštalácia
Ročný servis vrátane aktualizácie softvéru
Uskladnenie na zimu
Bezplatné opravy*
Originálne nože Husqvarna na aktuálnu sezónu

* Pokiaľ nie je výrobok poškodený v dôsledku zneužitia, zanedbania, zlého zaobchádzania alebo nesprávneho používania


Ride-On Front Mower 36 or 60 months – from  XX/month

Product
Yearly service
Free repairs*
Insurance

Automower® 36 or 60 months – from XX/month
Product and installation
Yearly service including software update
Winter storage
Free repairs*
Genuine Husqvarna Blades for the season
Insurance

* Unless product is damaged due to abuse, neglect, misuse or misapplication.


Service Workshop

Servis Plus

Vstúpte do sveta komfortu. Servis Plus je náš komplexný balík služieb pre používateľov kosačky Automower®, ktorí majú vyššie nároky z hľadiska komfortu a bezproblémového vlastníctva. Za pevný mesačný poplatok sa vám postaráme o servis, opravy a zimné uskladnenie na celé tri roky. Služby tiché, jednoduché a efektívne ako vaša kosačka.

Automower® 36 mesiacov – XX/mesiac
Ročný servis vrátane aktualizácie softvéru
Uskladnenie na zimu
Bezplatné opravy*
Originálne nože Husqvarna na aktuálnu sezónu

* Pokiaľ nie je výrobok poškodený v dôsledku zneužitia, zanedbania, zlého zaobchádzania alebo nesprávneho používania


Automower® 36 or 60 months – from XX/month
Yearly service including software update
Winter storage
Free repairs*
Genuine Husqvarna Blades for the season

Ride-On Front Mower 36 or 60 months – from  XX/month
Product
Yearly service
Free repairs*
Insurance

* Unless product is damaged due to abuse, neglect, misuse or misapplication.

PGE Lifestyle, moment Rider

Záruka Plus

Rozšírte svoje pokrytie. Záruka Plus vám zabezpečí bezproblémový výkon vášho produktu Husqvarna po dobu 2 – 3 rokov. Túto doplnkovú službu je možné dokúpiť až do 12 mesiacov po zakúpení vášho výrobku.
Aby bolo predĺženie záruky platné, je nutný každoročný servis u autorizovaného predajcu Husqvarna.

Bežné otázky ohľadom služby Husqvarna Care™

Husqvarna Care™ nie je priamo produkt, ale skôr zastrešujúci výraz pre skupinu našich programov lízingu a servisu. Zahŕňa zmluvy Leasing Plus, Servis Plus, Záruka Plus a Leasing. Nižšie sme zhromaždili niekoľko bežných otázok a odpovedí.

Často kladené otázky

Áno, v prípade každoročného servisu aj opráv sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu značky Husqvarna.

O produkt by ste sa mali starať podľa odporúčaní spoločnosti Husqvarna a stanoveného servisného plánu. V prípade všetkých zmlúv ste zodpovední za vykonanie autorizovanej údržby u predajcu značky Husqvarna. Servis je nutné zdokumentovať. Záruka Plus nezahŕňa ročnú údržbu.

Nie, nevyhnutnou podmienkou pre všetky servisné úkony a opravy je to, aby ich vykonával autorizovaný predajca značky Husqvarna alebo servisný partner.

Keď nastane čas každoročného servisu, dostanete od spoločnosti Husqvarna pripomienku. Servis si môžete rezervovať u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu Husqvarna.

Záruku Plus je možné zakúpiť spolu s výrobkom u predajcu alebo do jedného roka po zakúpení. V prípade služieb Servis Plus alebo Lízing Plus sa zaregistrujte na uzavretie zmluvy u predajcu v mieste nákupu.