Forest
Pháp lý

Cookie

Trang web có thể sử dụng công nghệ gọi là “cookie”. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ chứa thông tin về các trang web bạn đang truy cập được lưu trong máy tính của bạn. Chúng được dùng nhằm giúp cung cấp các tính năng bổ sung cho Trang web và giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng Trang web.

Có hai loại cookie:

  • Cookie cố định: Loại cookie này được dùng để “ghi nhớ” thông tin, thiết đặt, tùy chọn hoặc chứng danh đăng nhập giữa các phiên. Điều này để tạo trải nghiệm trang web nhanh hơn và tiện lợi. Những cookie này có ngày hết hạn do máy chủ web phát hành.
  • Cookie phiên: Đây là loại cookie được dùng để theo dõi, chẳng hạn ngôn ngữ bạn đã lựa chọn trên trang web. Trong thời gian bạn truy cập một trang web, những cookie này được lưu tạm thời trong bộ nhớ máy tính của bạn. Cookie phiên thường biến mất khi bạn đóng trình duyệt web.

Bạn có thể cập nhật tùy chọn cookie của mình bằng cách nhấp vào nút này:

Husqvarna cũng sử dụng cookie Google Analytics để cho phép chúng xác định một số thông tin nhân khẩu học cho mục đích tiếp thị. Người dùng vẫn ẩn danh đối với Husqvarna. Husqvarna nhận thông tin được chọn từ nhà cung cấp để giúp họ hướng đến các hoạt động tiếp thị hiệu quả hơn. ID khách xác định ẩn danh khách truy cập giữa nhiều phiên và được lưu trong 26 tháng trước khi xóa.


Nếu bạn không muốn chấp nhận việc sử dụng cookie của Husqvarna, phần lớn các trình duyệt đều cho phép bạn định cấu hình trình duyệt để loại bỏ cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, điều này có thể hạn chế tính năng và lợi ích của bạn trên Trang web.

Văn bản này đã được cập nhật lần cuối vào ngày 28 tháng 5 năm 2021.