Garden

Lợi ích MyPages

Trên Husqvarna MyPages, bạn sẽ có thể truy cập vào:

  • Các sản phẩm Husqvarna được đăng ký bao gồm chi tiết sản phẩm và sách hướng dẫn sử dụng liên quan.
  • Thông tin mua và bảo hành về các sản phẩm được đăng ký.
  • Thông tin Hợp đồng dịch vụ (nếu có). Truy cập MyProfile để cập nhật thông tin cá nhân.
  • Quyền quản trị cho đăng ký (sắp có).

Các tính năng khác sẽ được bổ sung liên tục!

Banner 2021 Product Registration 1080x1080
Đăng ký sản phẩm
Để đăng ký sản phẩm của bạn và tạo tài khoản Husqvarna cá nhân, vui lòng sử dụng nút dưới đây. Đảm bảo bạn có biên nhận mua hàng với ngày mua, số ID Husqvarna (HID) hoặc số sản phẩm (PNC) và số sê-ri. Bạn sẽ tìm thấy các số này trên sản phẩm của mình. Để đăng ký sớm nhất, vui lòng quét mã QR nếu có sẵn trên sản phẩm của bạn bằng biểu tượng mã QR trên trang đăng ký. Vui lòng lưu ý rằng đăng ký sản phẩm loại trừ phần bao phủ.
Đăng ký sản phẩm của tôi
Banner Product Registration My Pages 2021 2842x1812
MyPages
Để đăng ký sản phẩm của bạn và tạo tài khoản Husqvarna cá nhân, vui lòng sử dụng nút dưới đây. Đảm bảo bạn có biên nhận mua hàng với ngày mua, số ID Husqvarna (HID) hoặc số sản phẩm (PNC) và số sê-ri. Bạn sẽ tìm thấy các số này trên sản phẩm của mình. Để đăng ký sớm nhất, vui lòng quét mã QR nếu có sẵn trên sản phẩm của bạn bằng biểu tượng mã QR trên trang đăng ký. Vui lòng lưu ý rằng đăng ký sản phẩm loại trừ phần bao phủ.
Đăng nhập vào MyPages