Chainsaw T535i XP and arborist trousers

Chúng tôi cung cấp dụng cụ để bạn có một ngày làm việc tuyệt vời nhất

Thiết bị quan trọng và thiết yếu mà bạn có thể tin tưởng. Danh mục Dụng cụ thiết yếu của chuyên gia trồng cây đến từ Husqvarna gồm có các thiết bị dành cho chuyên gia trồng cây và chuyên để trèo cây với chất lượng tốt nhất, được phát triển và thiết kế cho các chuyên gia chăm sóc cây trên toàn thế giới.