Pamācības un ceļveži

Husqvarna akumulatoru uzglabāšana ziemā

Sagatavojoties akumulatorus ziemas uzglabāšanai, ir jāievēro dažas lietas, lai paildzinātu akumulatoru kalpošanas laiku.

Ievērojiet šo informāciju, novietojot akumulatoru glabāšanai.
  1. Lai akumulators kalpotu ilgāk, tas jāuzglabā uzlādēts 50% apmērā.
  2. Akumulatora stāvokli var pārbaudīt, nospiežot pogu tā aizmugurē.
  3. Ja uzlādes līmenis ir mazāks par 50%, pirms uzglabāšanas uzlādējiet līdz 50%.
  4. Husqvarna akumulatori ir jāuzglabā 5–25 °C temperatūrā.