Forest
Informacja prawna

Drgania przenoszone na kończyny górne

Informacje ogólne

Dyrektywa 2002/44/WE określa minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i ogólnego bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na drgania mechaniczne.

Narażenie na drgania jest obliczane w oparciu o znormalizowaną dla ośmiogodzinnego dnia pracy dzienną wartość narażenia A(8). Uzyskaną wartość A(8) należy następnie porównać z wartością działania oraz wartością dopuszczalną. Wspomniana Dyrektywa określa wymagania minimalne, które jednak mogą być bardziej rygorystyczne w poszczególnych krajach członkowskich, dlatego należy także sprawdzać przepisy obowiązujące w danym kraju.

W zależności od dziennej wartości działania narażenia (EAV) oraz dziennej wartości dopuszczalnej narażenia (ELV) pracodawca powinien podejmować odpowiednie działania regulujące narażenie na drgania.

Wartość działania narażenia (EAV)

Gdy operator jest narażony na drgania A(8) o wartości wyższej o 2,5 m/s² niż EAV, pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić ocenę zagrożeń wynikających z tego zadania i zastosować odpowiednie środki kontroli. Więcej informacji na ten temat zawiera dyrektywa 2002/44/WE oraz przepisy obowiązujące w danym kraju członkowskim.

Wartość dopuszczalna narażenia (ELV)

Pracownicy w żadnym wypadku nie mogą być narażeni na drgania wyższe niż wartość dopuszczalna ELV (5,0 m/s²).

Przewodnik

A(8) < 2,5 m/s².
Dzienny czas narażenia na drgania poniżej poziomu działania. Nie ma potrzeby wykorzystywanie dodatkowych środków, aby zminimalizować ekspozycję.

A(8) = 2,5–5,0 m/s²

Dzienne narażenie na drgania powyżej poziomu działania. Zwiększone ryzyko pojawienia się chorób związanych ze szkodliwym działaniem drgań. Aby dowiedzieć się, jak zmniejszyć ryzyko związane z narażeniem na drgania patrz zalecenia Husqvarny oraz Dyrektywa 2002/44/WE.

A(8) > 5,0 m/s²

Dzienny czas narażenia na drgania przekracza wartość dopuszczalną. Ogranicz dzienny czas pracy lub używaj maszyny o niższym równoważnym poziomie drgań.

Zalecane działania mające na celu zmniejszenie narażenia na drgania

Korzystaj tylko z urządzeń o niskim poziomie drgań. Jest to najważniejsze zalecenie. Informacje na temat poziomu drgań najczęściej znajdują się w części poświęconej danym technicznym.

Skróć czas używania urządzenia. Jako że wartość A(8) jest zależna od poziomu drgań oraz czasu narażenia na nie, jednym z rozwiązań jest skrócenie czasu pracy z wykorzystaniem urządzenia.

Serwisuj i konserwuj urządzenia. Stosuj się do zaleceń producenta. Odpowiednia konserwacja sprzętu tnącego oraz elementów obrotowych jest niezwykle ważna, ponieważ zużycie tych podzespołów może prowadzić do utraty wyważenia.