Garden

Korzyści z usługi MyPages

Witryna MyPages firmy Husqvarna zapewnia dostęp do:

  • zarejestrowanych produktów firmy Husqvarna, w tym szczegółowych danych produktów oraz instrukcji obsługi;
  • Informacje dotyczące zakupu i gwarancji dotyczące zarejestrowanego produktu.
  • Informacje o umowie serwisowej (jeśli dotyczy).
  • Dostęp do MyProfile w celu aktualizacji danych osobowych.
  • Administracja subskrypcji (dostępne wkrótce).

Więcej funkcjonalności będzie stale dodawane.

Banner 2021 Product Registration 1080x1080
Rejestracja produktu
Aby zarejestrować produkt i utworzyć osobiste konto Husqvarna, użyj poniższego przycisku. Przygotuj dowód zakupu z datą zakupu, identyfikator Husqvarna (HID) lub numer produktu (PNC) i numer seryjny. Numery te znajdują się na produkcie. Najłatwiejszy sposób dokonania rejestracji to zeskanowanie kodu QR (jeśli został umieszczony na produkcie) przy użyciu ikony kodu QR na stronie rejestracji. Należy pamiętać, że rejestracja produktów nie obejmuje odzieży.
Zarejestruj mój produkt
Banner Product Registration My Pages 2021 2842x1812
MyPages
Jeśli masz już konto Grupy Husqvarna (Husqvarna Automower Connect, Husqvarna Connect, Fleet Services itp.), użyj swoich danych logowania, aby uzyskać dostęp do witryny MyPages firmy Husqvarna bez konieczności rejestracji nowego konta.
Zaloguj się do witryny MyPages