Uputstva i vodiči

Kako naoštriti lanac testere

Sečenje tupim lancem doprinosi većoj potrošnji goriva i preteranom habanju. Srećom, ovo se lako izbegava redovnim i pravilnim oštrenjem lanca. Sve što treba da znate o oštrenju lanca je ovde.

Zašto treba da oštrim lanac turpijom?

Ovo su neophodni alati za oštrenje lanca:

 • Okrugla turpija
 • Ravna turpija
 • Šablon za oštrenje
 • Stega za panj

Ne zaboravite da su okrugla turpija i šabloni drugačiji za svaki tip lanca.

How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Uglovi turpijanja

Zube lanca treba uvek turpijati poštujući ove uglove:

 • Ugao turpijanja gornje ploče
 • Ugao sečenja bočne ploče
 • Ugao turpije pri pokretu nadole
 • Podešavanje graničnika dubine

Uglovi zavise od lanca koji koristite. Dobar način da se zub lanca vrati na tačne uglove je korišćenje vođice turpije. Tako ne morate da mislite o raznim uglovima da biste ostvarili dobar rezultat. Samo pratite uputstva i dobićete odgovarajuće uglove zuba.

Illustrations Use Chainsaw Book 1 Working with chainsaws, part 1 (2:3 ratio)

Koliko često treba naoštriti lanac turpijom?

Oštrina lanca se vremenom gubi, čak i ako ste pazili da ne zasecate predmete koji ga tupe (kamenje, zemlja i dr). Lanac se tupi. Ako je lanac zasekao kroz kamen, postao je neupotrebljiv i treba ga odmah naoštriti. Ako koristite testeru veći deo dana, treba naoštriti lanac kad god dosipate gorivo. Lakše je oštriti malo i često nego dugo čekati na turpijanje. Dobićete i veću preciznost oštrenja i radićete efikasnije.

Kako da naoštrite lanac turpijom?

Preporučujemo da koristite Husqvarna šablon za oštrenje za najbolje rezultate oštrenja. Nastojte da turpijom uklonite što je moguće manje materijala.

Započnite tako što ćete naći najkraći zub lanca. Sve zube treba isturpijati na dužinu najkraćeg.

 • Stavite šablon za oštrenje na lanac. Strelice na šablonu bi trebalo da su usmerene u smeru rotacije lanca (ka vrhu vodilice / lančaniku). Uverite se da je šablon u kontaktu sa lancem.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1
 • Započnite okruglom turpijom. Stavite turpiju pod uglom od 90° u odnosu na valjke šablona za oštrenje. Turpijajte obema rukama. Turpija bi trebalo da leži na oba valjka. Turpijajte zub glatkim pokretima u smeru od sebe.
 • Sad nastavite da oštrite svaki zub. Svaki zub treba turpijati tako da bude oštar. Važno je da svi zubi budu iste dužine.
Working with chainsaws part 1
 • Kad završite oštrenje svih zuba sa jedne strane, otpustite stegu i pričvrstite vodilicu iz drugog smera. Zatim naoštrite druge na isti način iz suprotnog smera.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Oštrenje turpijom na terenu

Korisna alatka za oštrenje na terenu je stega za vodilicu. Pričvrstite je za panj ili deblo i stegnite vodilicu kao što biste u normalnoj stegi. Naoštrite turpijom shodno uputstvima.

Working with chainsaws part 1

Kako pravilno podesiti nadvišenje?

Graničnik dubine određuje koliko duboko zub zaseca. Ako je postavka graničnika dubine premala, uklanja se veoma malo drveta.

Ako je graničnik dubine previsok, zub se useca duboko u drvo. Time se pravi agresivniji rez, što daje jače vibracije. Tako se povećava i opasnost od povratnog udara, a testera se izlaže nepotrebnom stresu.

Proverite graničnik dubine na svakih 3 do 5 oštrenja lanca tokom normalnog habanja, a pri agresivnijem habanju i češće. Koristite alatku za graničnik dubine i ravnu turpiju da biste proverili i podesili odgovarajuću visinu. „Soft“ (meko) i „Hard“ (tvrdo) na meraču odnose se na meko drvo (četinare) i zamrznuto ili tvrdo drvo (lišćari).

Kada zameniti lanac?

Vreme je da se zameni lanac ako je najduži deo zuba manji od 4 mm ili ako nađete pukotine.