Brushcutter 336 RK grass blade close up
  1. Vodič
  2. Preporučeni proizvodi
Uputstva i vodiči

Kako zameniti nož za travu na motornoj kosi

Postupak zamene noža na Husqvarna motornoj kosi je jednostavan, samo pogledajte i pratite ove jednostavne korake. Ako menjate trimi glavu napolju, radite to na mestu na kom je lako videti male delove ili alat ako ih ispustite.

Detaljan vodič za zamenu noža za travu

  1. Uklonite trimi glavu tako što ćete staviti blokirajuću osovinicu u malu glavu sa zadnje strane pogonske glave. Okrećite glavu trimera dok se ne zaključa.
  2. Odvrnite trimi glavu okretanjem udesno
  3. Stavite nož za travu na vrh pogonskog diska
  4. Stavite potpornu kapu preko noža za travu
  5. Stavite podlošku noža na potpornu kapu
  6. Pritegnite blokirajuću navrtku okretanjem ulevo
  7. Ponovo stavite blokirajuću osovinicu u otvor sa strane pogonske glave. Nasadnim ključem pritegnite blokirajuću navrtku okretanjem ulevo.