Chainsaw 560XP
  1. Odgovorno planiranje
Priče i inspiracija

Nega drveća i očuvanje prirode – prirodni deo modernog šumarstva

Šuma je suviše dragocena da se o njoj ne razmišlja na duge staze. Zbog toga, nega drveća i očuvanje prirode ne samo da treba – već i mora – da bude deo modernog šumarstva.

Šuma je stanište biljaka i životinja, vredni pružalac drveta i ostalih resursa, kao i mesto u koje odlazimo da pronađemo duševni mir. Mi se u kompaniji Husqvarna nadamo da će mnoge generacije koje dolaze imati istu priliku da iskuse šumu kako je mi danas doživljavamo. Kada obaramo drveće moramo uzeti u obzir ne samo biljke i životinje koje žive u šumi već i ljude koji uživaju u šumi, kao što su lovci i osobe koje vole da provode vreme na otvorenom. To je naročito važno kada se obara drveće u gusto naseljenim oblastima.

Chainsaw 562 XP

Odgovorno planiranje

Planiranje obaranja stabla uključuje i planiranje za obaranje i planiranje za zaštitu životne sredine. Ekološka razmatranja variraju među različitim državama i vrstama šuma. Saznajte koji se propisi i preporuke primenjuju u vašoj zemlji tako što ćete se obratiti agencijama za zaštitu šuma i životne sredine.