1/3

File gauges

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

เกจวัดตะไบออกแบบพิเศษที่ให้มุมตะไบ ใช้ร่วมกับตะไบกลมของเรา ใช้ได้กับโซ่ Husqvarna ทั้งหมด