1/2

File kits

 
 
 

รุ่นย่อยผลิตภัณฑ์

เหมาะสำหรับรุ่น
H64 Micro chisel .404'' 1,6 mm
X-CUT S93G
File kit 0.325"
หมายเลขบทความ: 505 69 81‑25
"FILE KIT 0.325"""
File kit 0.325"
Fits chain H25
หมายเลขบทความ: 505 69 81‑25
"FILE KIT 3/8"""
File kit 3/8"
Fits chain H42
หมายเลขบทความ: 505 69 81‑30
"FILE KIT 3/8"" mini"
File kit 3/8" MINI H36
Fits chain H35, H36
หมายเลขบทความ: 505 69 81‑38
"FILE KIT 0.404"""
File kit .404"
Fits chain H64
หมายเลขบทความ: 505 69 81‑92
File kit 93
FILE KIT 3/8" mini X-CUT S93G
Fits chain S93G
หมายเลขบทความ: 587 80 67‑01
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ชุดตะไบช่วยลดความซับซ้อนในดูแลรักษาโซ่ของคุณ ด้วยการลับโซ่ที่ถูกต้อง ทำให้งานของคุณง่ายขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น
ชุดตะไบประกอบด้วยที่จับตะใบ ตัววัดรวม หรือตัววัดตะไบและตัววัดความลึก ตะไบกลม 2 ใบและตะไบแบน 1 ใบ