เครื่องเล็มหญ้าแบตเตอรี่ & ไฟฟ้า

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

สำรวจกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเล็มหญ้าแบตเตอรี่ของเรา แล้วพบกับการตัดที่สมบูรณ์แบบ

แสดง 1 จาก 1
Husqvarna cordless grass trimmers allow for precision trimming and edging while delivering power and performance – for both homeowners and professional landscapers. You can rely on high-quality electric motors and an ergonomic, lightweight design to get the job done. Husqvarna battery grass trimmers come with smart features such as a single battery system and premium one-touch control pad with LED indicator – making your work simpler, lighter and more accurate. Such efficiency makes it easy to enjoy taking care of the tasks at hand – with reduced noise and zero direct Co2 emissions during use.​