เรื่องราวและแรงบันดาลใจ

การดูแลรักษาต้นไม้และการอนุรักษ์ธรรมชาติ – พัฒนาการของการป่าไม้สมัยใหม่

ป่าไม้มีค่ามากเกินกว่าจะไม่นำมาพิจารณาถึงในวิสัยทัศน์ระยะยาว เพราะเป็นเช่นนี้ การดูแลรักษาต้นไม้และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเท่านั้น – แต่ต้อง– เป็นส่วนหนึ่งของการทำป่าไม้ยุคใหม่

ป่าคือที่อยู่ของพืชและสัตว์ เป็นแหล่งทรัพยากรของไม้ และอื่นๆ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ ที่ฮุสวาน่า เราหวังว่าคนอีกนับหลายช่วงอายุจะมีโอกาสเช่นเดียวกับเราที่ได้มาสัมผัสกับป่าไม้อย่างที่เราทำทุกวันนี้ เมื่อเราโค่นต้นไม้ เราต้องไม่คำนึงถึงแต่เฉพาะพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่า แต่ยังรวมถึงผู้คนที่ได้ประโยชน์จากป่า เช่น นายพราน และผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวกลางแจ้ง นี่เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในการโค่นต้นไม้ในที่ที่มีการอยู่อาศัยหนาแน่น

Chainsaw 562 XP

การวางแผนอย่างมีความรับผิดชอบ

การวางแผนการโค่นต้นไม้รวมแผนการโค่นและแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย การพิจารณาสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศและชนิดของป่าไม้ ค้นหาระเบียบและคำแนะนำที่ใช้ในประเทศของคุณจากการสอบถามหน่วยงานด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราต่อความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดง 10 จาก 44