Forest
กฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ฮุสวาน่าขอขอบคุณอย่างสูงที่คุณให้ความสนใจในบริษัทและผลิตภัณฑ์ของเรา เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้เว็บไซต์นี้และไซต์ย่อยใดๆ (เรียกรวมว่า "ไซต์") ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะระบุประเภทของข้อมูลที่ Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH หรือบริษัทในกลุ่ม บริษัทสาขา หรือสำนักงานสาขา (เรียกรวมว่าฮุสวาน่า) หรือบุคคลที่สามในนามของฮุสวาน่า ทำการรวบรวมจากไซต์นี้ รวมทั้งมาตรการที่ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับประกาศความเป็นส่วนตัว คุณต้องไม่ใช้ไซต์ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดกลับมาตรวจสอบเป็นระยะๆ

ทั่วไป

โปรดทราบว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในบางฟังก์ชันและกิจกรรมของเรา และการเข้าใช้บางส่วนของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขประกันสังคม ("ข้อมูลส่วนตัว") ในบางส่วนของไซต์นี้ ดังนั้นคุณต้องทำความเข้าใจอย่างดีและให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการเก็บรวบรวม ใช้งาน และถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้

ข้อมูลที่คุณส่งไปยังฮุสวาน่าจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวจะได้รับการบันทึกและจัดการโดยฮุสวาน่า และนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการออนไลน์ของเรา หากคุณให้ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมแก่เราเพื่อรับข้อมูลจากเราเป็นการตอบแทน เช่น โบรชัวร์ แคตตาล็อก เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ ข้อมูลดังกล่าวทำให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอข้อมูลได้

ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการปกป้องพอสมควร เป็นระยะเวลานานเท่าที่ฮุสวาน่าเชื่อว่าจะปรับปรุงการสื่อสารกับคุณได้ หากคุณต้องการลบรายละเอียดของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดจากทะเบียนของเรา โปรดติดต่อฮุสวาน่า AB ที่ asia.distributors@husqvarnagroup.com หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ของเราที่ Box 7454 SE-103 92 Stockholm

ฮุสวาน่าอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่จำเป็นจากคุณ เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับลูกค้า หรือเพื่อทำการตลาดแบบตรงหรือเชิญคุณเข้าร่วมการแข่งขัน คุณมีอิสระในการตอบสนองในทุกคำขอข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว

ฮุสวาน่ายังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรา ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้แบบรวมกันและจะถูกนำไปใช้เฉพาะเพื่อจุดประสงค์ภายใน เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ของคุณและช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมชมไซต์ ฮุสวาน่าอาจเชื่อมต่อข้อมูลนี้กับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อกำหนดว่าผู้ใช้คนใดจะสามารถเข้าถึงข้อมูลใดได้บ้าง ซึ่งทำให้เราสามารถปรับปรุงไซต์ได้

ฮุสวาน่าจะไม่เจตนารวบรวมข้อมูลส่วนตัวใดๆ จากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และจะไม่กำหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นเป้าหมายของเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลให้ความสนใจอย่างจริงจังในกิจกรรมของเด็กๆ และสิ่งที่เด็กๆ สนใจทางออนไลน์

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัว

ฮุสวาน่าจะไม่ถ่ายโอน (นอกเหนือจากจุดประสงค์ในการกำหนดเส้นทาง) ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้ในไซต์ แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ (ก) ได้รับการยินยอมจากคุณ (ข) ในกรณีที่กฎหมายหรือคำสั่งศาลกำหนด (ค) เพื่อช่วยในการปกป้องและป้องกันสิทธิ์หรือทรัพย์สินของฮุสวาน่า (ง) เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไซต์ (จ) ให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่ทำสัญญากับฮุสวาน่าในการดำเนินการภายในของไซต์หรือธุรกิจของเรา หรือ (ฉ) เรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเป็นไปตามกฎหมาย มีลักษณะผูกพันหรือสัญญา ซึ่งส่งเสริมหลักการสำหรับการจัดการอย่างยุติธรรม และมีระดับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างเพียงพอ ฮุสวาน่าขอสงวนสิทธิในการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม ในกรณีที่บริษัทใช้ดุลยพินิจแล้วพบว่ามีกิจกรรมที่อาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานของฮุสวาน่า

คุกกี้

ไซต์อาจใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า "คุกกี้" คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีข้อมูลที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณจากเว็บเพจที่คุณกำลังเยี่ยมชม ซึ่งจะนำมาใช้เพื่อช่วยให้มีความสามารถในการใช้งานเพิ่มเติมในไซต์ และเพื่อช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์การใช้ไซต์ได้

คุกกี้มีสองชนิด ดังนี้

  1. ชนิดหนึ่งจะใช้สำหรับ "การจดจำ" ข้อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณตราบเท่าที่คุณตัดสินใจไม่ "ออกจากระบบ" ของการบริการสมัครรับข้อมูลดังกล่าว หากคุณไม่ใช้ฟังก์ชัน "ไม่ต้องขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของฉันในอนาคต" คุกกี้ดังกล่าวก็จะไม่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเลย
  2. อีกชนิดหนึ่งคือคุกกี้ที่เรียกกันว่าคุกกี้เซสชัน ซึ่งจะใช้ในการติดตามอย่างเช่น ภาษาที่คุณเลือกบนเว็บเพจ ในระหว่างช่วงเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชมไซต์ คุกกี้ดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ชั่วคราวในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เซสชันจะไม่ถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลานานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และมักจะหายไปเมื่อคุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ฮุสวาน่าคาดหวังการกำหนดเป้าหมายข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จากการใช้คุกกี้ดังกล่าว

หากคุณไม่ต้องการยอมรับการใช้งานคุกกี้ของฮุสวาน่า เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้คุณกำหนดค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้โดยการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้อาจจำกัดความสามารถในการใช้งานและประโยชน์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา

คุณภาพ

ฮุสวาน่าดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจะมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามคุณมีข้อผูกพันที่จะต้องให้เฉพาะข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาที่เก็บรวบรวม ในกรณีที่ในภายหลังคุณพบว่าข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นข้อมูลล่าสุด เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนั้น เมื่อได้รับการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ และคุณมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ฮุสวาน่าเก็บรวบรวมจากคุณ หากคุณต้องการรับข้อมูลดังกล่าว โปรดส่งคำขอที่ลงนามแล้วถึงเราทางไปรษณีย์

การรักษาความปลอดภัย

แม้ว่าฮุสวาน่าจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดก็ตาม แต่โปรดวางใจได้ว่าฮุสวาน่าจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณและในการป้องกันการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและกระบวนการภายในอย่างเหมาะสม

เว็บไซต์อื่นๆ

ไซต์อาจประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ฮุสวาน่าไม่ได้มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งอาจเชื่อมโยงมาจากไซต์ เว็บไซต์ดังกล่าวอาจใส่คุกกี้ของตนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และ/หรือมีวิธีต่างๆ ในการเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลส่วนตัว เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ก่อนจะใช้งาน

การเปลี่ยนแปลง

ฮุสวาน่าขอสงวนสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลบส่วนหนึ่งส่วนใดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ในบางส่วนหรือทั้งหมด ได้ตลอดเวลา และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อประกาศบนไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์ต่อไปหลังจากที่มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2022