Service station

นโยบายการรับประกันของฮุสวาน่า

บริษัท Husqvarna Forest & Garden รับประกันฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อฮุสวาน่าทั้งหมด และจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่มีข้อบกพร่องมาจากโรงงานให้ฟรี ซึ่งอาจเป็นเพราะการติดตั้งผิดพลาดหรือชิ้นส่วนมีข้อบกพร่อง เมื่อดำเนินการซ่อมโดยเวิร์กช็อปที่ได้รับอนุญาตโดยฮุสวาน่าระหว่างช่วงการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกัน

ผู้บริโภค - 24 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์พลังงานและอุปกรณ์เสริม

มืออาชีพ - 12 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์พลังงานและอุปกรณ์เสริม


บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดง 10 จาก 113