1/1
หัวเอ็น

Trimmer head T25

 
 
 
 
Fits engine size
<30 cc
Cord size Min
2 mm
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ออกแบบเฉพาะ โดย Husqvarna หัวเอ็น T25 มีระบบปล่อยสายเอ็นแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งเราเรียกว่า Tap'n go สายเอ็นจะถูกปล่อยโดยอัตโนมัติเมื่อหัวถูกกดลงไปที่พื้น ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะควบคุมและสามารถปล่อยสายเอ็นได้ในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ ไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องหรือถอดออกจากสายพยุง